Het gevoel van thuis

De zorg in Hospice Holos wordt 24 uur per dag verleend door naasten in samenwerking met geschoolde vrijwilligers van de Stichting Leendert Vriel Noord-Oost Twente en ervaren beroepskrachten van Zorggroep Sint Maarten. Hierbij is er ook nadrukkelijk aandacht voor de zorgen en vragen van naasten. De eigen huisarts biedt veelal de medische zorg.

Privacy, rust en aandacht kenmerken het verblijf in Hospice Holos. De zorg is professioneel met het accent op een warme en liefdevolle benadering. Deze zorg wordt geboden vanuit de persoonlijke wensen van de gast en zijn naasten. Men kan dierbare eigen bezittingen meenemen om het gevoel van thuis dichtbij te houden. Alles wat een kamer zo alledaags en huiselijk maakt is aanwezig, zoals t.v., muziek, Wi-Fi e.d.

Hospice Holos kent geen bezoektijden, naasten zijn altijd welkom en kunnen zoals men ook thuis zou doen, zelf (een deel van) de zorg op zich nemen. De wensen van de gast en wat de naasten zelf nog willen/kunnen doen worden samen met de coördinator afgestemd.

De zorg in Hospice Holos wordt 24 uur per dag verleend door naasten in samenwerking met geschoolde vrijwilligers van de Stichting Leendert Vriel Noord-Oost Twente en ervaren beroepskrachten van Zorggroep Sint Maarten.