Donateurschap

De Stichting Vrienden van Hospice Holos is afhankelijk van donaties, schenkingen en legaten. Dergelijke steun is hard nodig voor het in stand houden van onze zorgvoorziening. Vandaar dat wij u vriendelijk vragen een (jaarlijkse) donatie te doen. Als u ons wilt steunen, kunt u dat doen door contact op te nemen met het secretariaat via info@josekuipers.nl.contact pagina. U kunt uw giften overmaken op bankrekeningnummer (IBAN): NL51 RABO 0156841444 ten name van Hospice Holos

De stichting heeft als doelstelling donaties te gebruiken ter ondersteuning van Hospice Holos voor alles wat niet regulier vergoed wordt, zoals de inrichting, aankleding e.d. Hiervoor organiseert de Stichting sponsoracties, en heeft donateurs om ook voor de toekomst dergelijke kosten te kunnen financieren. De stichting is een ANBI instelling. Onder bepaalde voorwaarden zijn giften aan de Stichting Vrienden van Hospice Holos fiscaal aftrekbaar.

Secretariaat:

Mevr. J. Kuipers

Stichting "Vrienden van Hospice Holos"

Leliestraat 15 7572 VD Oldenzaal

Email: info@josekuipers.nl