Informatie over het Coronavirus.

We worden allemaal met verregaande maatregelen geconfronteerd ten aanzien van het Coronavirus, dat op dit moment ons land en de hele wereld in de greep heeft. En dat is niet anders voor de vrijwilligers van Leendert Vriel in het Hospice Holos en voor de medewerkers van Thuiszorg Maartje.

We hebben de afgelopen dagen veel contact gehad met onze vrijwilligers en om verschillende redenen zijn er vrijwilligers die niet inzetbaar zijn op dit moment. Het kost hen grote moeite om dit besluit te nemen om niet te komen, maar voor zichzelf en hun omgeving te kiezen. Anderen zijn nu nog wel of zelfs meer inzetbaar waardoor we de zorg op dit moment nog steeds rond kunnen krijgen. We proberen alle noodscenario’s te bedenken en daarop op tijd te anticiperen, zodat dit ook blijft lukken. Wel hebben we ten aanzien van de bezoekers van onze gasten helaas een beperking in moeten stellen voor ieders veiligheid. Zo mogen onze gasten op dit moment vier vaste bezoekers ontvangen, maximaal twee per keer. We kunnen helaas op nu niet meer bezoek toelaten in ons Hospice. Uiteraard zijn de hygiëne maatregelen aangescherpt, de laatste informatie vindt u daarover op de toegangsdeur aangeplakt; leest u dat goed alvorens het Hospice te betreden.

Ook bent u als bezoeker niet welkom indien u of uw huisgenoten klachten hebben die kunnen duiden op Corona.

Natuurlijk houden wij de maatregelen van het kabinet en de adviezen van het RIVM in de gaten. Mochten er weer belangrijke wijzigingen zijn, dan passen wij ons beleid daar eventueel op aan, houdt u daarvoor deze site in de gaten.

Wij hopen op uw begrip.

Voor aanmelden en info: coördinatoren Stichting Leendert Vriel Noord Oost Twente

Tel: 06-22572319
Mail: oldenzaal@leendertvriel.nl


Voor zorggerelateerde vragen: zorgteam Zorggroep Sint Maarten

Tel: 06-12671729
Mail: hospice@zorggroepsintmaarten.nl

Monnikstraat 33
7571 CW, Oldenzaal

IBAN: NL51RABO0156841444
t.n.v. Hospice Holos