Informatie

Locatie

Zorg

financiën

Zorg in de laatste levensfase kent een eeuwenoude traditie. In de middeleeuwen waren er al ‘hospitia’ waar religieuzen terminale patiënten bijstonden.

Lees meer

Hospice Holos is gevestigd in Woon- en Zorgcentrum De Molenkamp te Oldenzaal.


Lees meer

Hospice Holos is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Leendert Vriel Noord-Oost Twente en de Zorggroep Sint Maarten. 

lees meer

De kosten voor de verpleegkundige zorg worden vergoed door de zorgverzekeraar.

LEES MEER

Welkom op de website van Hospice Holos!

Hospice Holos biedt gastvrijheid en zorg aan terminaal zieke mensen (vanaf 18 jaar) ongeacht levensovertuiging en/of religie, met als doel een waardige laatste levensfase mogelijk te maken in de nabijheid van naasten. Voor zover dat mogelijk is kan de gast het vertrouwde leven van thuis voortzetten.

De naam Hospice Holos is afgeleid van het Griekse woord Holos dat staat voor geheel de mens met al zijn lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten. Daarnaast is Holos een samenvoeging van ‘Hospice Oldenzaal en Omstreken’, want deze zorgvoorziening is bestemd voor mensen uit heel Noord-Oost Twente.

Voor aanmelden en info: coördinatoren Stichting Leendert Vriel Noord Oost Twente

Tel: 06-22572319
Mail: oldenzaal@leendertvriel.nl


Voor zorggerelateerde vragen: zorgteam Zorggroep Sint Maarten

Tel: 06-12671729
Mail: hospice@zorggroepsintmaarten.nl

Monnikstraat 33
7571 CW, Oldenzaal

IBAN: NL51RABO0156841444
t.n.v. Hospice Holos